1999-2010

Od początku istnienia naszej firmy wspieraliśmy różnorodne, mniejsze i większe inicjatywy służące pomocy innym. Między innymi od wielu lat z radością wspomagamy finansowo amatorską grupę teatralną, którą tworzą dzieci występujące w szpitalach dla chorych rówieśników. Wysyłanie życzeń świątecznych łączymy ze zbieraniem funduszy na rzecz różnych domów dziecka.

 

PSI Polska Dyplom_Klaps_Art_3.06.2009 PSI Polska fundacja-òwietego-franciszka Dyplom_Klaps-Art-10.12.2008

Za każdym razem dobrej zabawie towarzyszyły też poważne rozmowy i trudne sytuacje, które były bardzo ważne dla obu stron.