Aftersales Director

Nasz Klient: Międzynarodowa firma z sektora automotive, która rozwija się dynamicznie zarówno produktowo, jak rynkowo.

After Sales Director odpowiada za dostarczanie usług serwisowych, jako procesu budowania długoterminowych relacji z Klientami i tworzenia przewag rynkowych. Zarządza obszarami serwisu, napraw gwarancyjnych i szkoleń technicznych oraz sprzedażą części zamiennych. Aftersales Director odpowiada za realizację budżetu oraz zapewnienie wysokiej jakości procesu obsługi Klientów. Tworzy i nadzoruje realizację szerokiej palety projektów rozwojowych w obszarze Aftersales.

Lokalizacja: Zachodnia Polska