Assessment Centre

Assessment Centre to najbardziej skuteczna i obiektywna metoda oceny kompetencji osób rozważanych do zatrudnienia na określonym stanowisku. Metoda ta może być stosowana zarówno w procesie rekrutacji zewnętrznej, wewnętrznej, jak i mieszanej.

W przypadku konieczności znalezienia nowej osoby na „otwarte” stanowisko pojawia się szereg pytań, które zadają osoby podejmujące decyzje personalne. Oto niektóre z nich:

  • Czy właściwych osób na nowe stanowisko lepiej jest szukać wśród grona własnych pracowników czy raczej na rynku pracy?
  • Kogo z grupy kilku wewnętrznych Kandydatów awansować na to stanowisko?
  • Który z kilku ciekawych Kandydatów zewnętrznych wyłonionych w efekcie procesu rekrutacji lepiej się sprawdzi w naszej firmie na danym stanowisku?

Właściwie przygotowane i przeprowadzone Assessment Centre ułatwi znalezienie właściwych odpowiedzi na takie pytania. W tym celu przeprowadzamy bardzo wnikliwą analizę bieżących i przyszłych zadań związanych ze stanowiskiem w połączeniu z wymaganiami wynikającymi ze sposobu zorganizowania firmy naszego Klienta i jej kultury. Dodatkowe znaczenie ma przewidywany kierunek zmian rynkowych w obszarze działania firmy.