Chief Operating Officer

Nasz Klient: Międzynarodowa firma z sektora automotive, która dynamicznie rozwija swoje zaplecze techniczne, jak też szybko rozwijającą się obecność na innych rynkach.

Chief Operating Officer odpowiada za wprowadzanie strategii Grupy w zakresie wytwarzania i pozostałej działalności operacyjnej oraz zarządzanie pięcioma zakładami zlokalizowanymi w różnych krajach. Nadzoruje także realizację budżetu, zapewnia zwiększenie zdolności produkcyjnych i utrzymanie wysokiej jakości oraz dba o wzrost rentowności produkcyjnej Grupy.

Lokalizacja: Południowo–Zachodnia Polska oraz wszystkie zakłady produkcyjne Grupy zlokalizowane przede wszystkim w Europie.

Plant Director

Nasz Klient: Międzynarodowy producent sprzętu gospodarstwa domowego posiadający w Polsce jeden ze swoich kluczowych zakładów produkcyjnych.

Plant Director zarządza nowoczesnym i nadal rozwijającym się zakładem produkcyjnym zlokalizowanym w południowej Polsce i jednocześnie bierze udział w tworzeniu strategii produkcyjnej całej Grupy. Jako Członek Zarządu, nadzoruje też wdrażanie nowych technologii i określa potrzeby inwestycyjne. Jest odpowiedzialny za wdrożenie zmian operacyjnych, zwiększenie wydajności i efektywność kosztową.

Lokalizacja: Południowa Polska

Aftersales Director

Nasz Klient: Międzynarodowa firma z sektora automotive, która rozwija się dynamicznie zarówno produktowo, jak rynkowo.

After Sales Director odpowiada za dostarczanie usług serwisowych, jako procesu budowania długoterminowych relacji z Klientami i tworzenia przewag rynkowych. Zarządza obszarami serwisu, napraw gwarancyjnych i szkoleń technicznych oraz sprzedażą części zamiennych. Aftersales Director odpowiada za realizację budżetu oraz zapewnienie wysokiej jakości procesu obsługi Klientów. Tworzy i nadzoruje realizację szerokiej palety projektów rozwojowych w obszarze Aftersales.

Lokalizacja: Zachodnia Polska

Sales Manager

Nasz Klient: Międzynarodowa firma z branży meblarskiej

Sales Manager odpowiada za wdrożenie i realizację globalnej strategii sprzedaży. Przygotowuje budżet w obszarze działań rynkowych, tworzy plany sprzedażowe i akcje marketingowe, wyznacza cele i KPI. Kształtuje strategię cenową i zarządza planami marketingowymi dotyczącymi poszczególnych kanałów dystrybucji.

Lokalizacja: Polska Zachodnia

Chief Financial Officer Poland & Baltics

Nasz Klient: Międzynarodowa firma z branży HVAC, działająca w kanale profesjonalnym.

CFO Poland & Baltics jest odpowiedzialny za kształtowanie i realizację strategii finansowej firmy, współuczestniczy w procesach strategicznego planowania i zarządzania spółką w Polsce i krajach Bałtyckich. Pełni nadzór nad działaniami finansowo-księgowymi, kontrolingu, audytu, IT i administracji poprzez zarządzanie zespołem specjalistów.

Lokalizacja: Polska Południowa

BD & Migration Manager

Nasz Klient: Mędzynarodowe Shared Service Centre świadczące globalne usługi w obszarze szeregu procesów biznesowych.

BD & Migration Manager jest odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi projektami związanymi z migracjami na poziomie EMEA, jak i na poziomie globalnym, zarządzanie zespołem projektowym zarówno lokalnie, jak i w strukturach międzynarodowych. Osoba ta odpowiada także za rozwój świadczonych usług w grupie stałych Klientów, jak też za pozyskiwanie nowych Klientów.

Lokalizacja: Polska Zachodnia

Financial Director Poland & CEE Region / Board Member

Nasz Klient: wiodący producent ceramiki sanitarnej w Europie, oraz jeden z największych dostawców wyposażenia łazienek we wszystkich rynkach regionu CEE.

Financial Director Poland & CEE odpowiada za wszelkie funkcje finansowe, controlling finansowy oraz prawidłowe księgowanie operacji Grupy w regionie CEE, a także ma udział w tworzeniu planów strategicznych i procesach decyzyjnych na szczeblu regionalnego managementu. Wprowadza również strategie finansowe, zgodne z celami biznesowymi Grupy, estymacjami inwestycyjnymi.

Lokalizacja: Warszawa

Category Director CE

Nasz Klient: międzynarodowa firma działająca w branży FMCG.

Osoba na stanowisku Category Director odpowiada za tworzenie strategii marketingowych dla wszystkich regionów Europy Centralnej. Zarządza 20 osobowym zespołem, tworzy plany, których celem jest umacnianie pozycji całych kategorii, marek i poszczególnych produktów na rynku – osiąganie krótko i długo terminowych celów.

Lokalizacja: Warszawa

Managing Director

Nasz Klient: międzynarodowa firma, działająca na całym świecie poprzez sieć autoryzowanych dealerów i agentów. Firma specjalizuje się w produkcji i dystrybucji specjalistycznych urządzeń technicznych.

Managing Director odpowiada za prowadzenie i rozwój działalności firmy na terenie Polski, kierowanie zespołem handlowym i innymi obszarami wspomagającymi efektywne działanie firmy, budowanie dobrych relacji z Partnerami i Klientami, tworzenie ofert sprzedażowych, uczestniczenie w przetargach, prowadzenie negocjacji oraz za współpracę z centralą firmy.

Lokalizacja: Warszawa

Dyrektor Sprzedaży Kanał Nowoczesny

Nasz Klient: duża międzynarodowa firma działająca w branży technicznej, od wielu lat odnosząca sukcesy również na rynku polskim.

Dyrektor Sprzedaży – Kanał Nowoczesny jest odpowiedzialny za strategię, organizację, rozwój oraz nadzór nad nowoczesnym kanałem sprzedaży.

Lokalizacja: Warszawa

Business Development Director

Nasz Klient: innowacyjna międzynarodowa firma z branży oświetleniowej. Działania naszego Klienta koncentrują się na świadczeniu najwyższej jakości usług skierowanych do branż architektonicznej, rozrywkowej, hotelarskiej oraz handlowej.

Business Development Director odpowiada za współtworzenie strategii działań na rynku polskim, rozwój i utrzymanie relacji biznesowych z kluczowymi grupami Klientów, promowanie marki, opracowywanie oraz realizację założonego budżetu sprzedaży oraz zarządzanie zespołem Business Development.

Lokalizacja: Warszawa