360˚ Feedback / Ankieta

Ocena 360 stopni to sposób oceny pracowników polegający na analizie informacji dotyczących pracownika pochodzących z wielu perspektyw (tj. z perspektywy przełożonego, kolegi na równoległym stanowisku, podwładnego i innych osób współpracujących, np. Klientów oraz z perspektywy własnej).

Proces oceny rozpoczyna się od wyboru grupy osób ocenianych, określenia kompetencji, które będą brane pod uwagę w procesie oceny, a następnie doboru tych osób, które będą dokonywać oceny. W każdym procesie opracowujemy kwestionariusz oceny dostosowany do potrzeb Klientów i modyfikujemy naszą platformę do implementacji. W kolejnym kroku zapraszamy Uczestników do uzupełnienia ankiet i monitorujemy proces ich wypełniania. Po zebraniu danych tworzymy raporty, a następnie koncentrujemy się na najważniejszej części całego procesu – czyli na udzieleniu dokładnej i rzetelnej informacji zwrotnej na temat tego, jak jest postrzegane funkcjonowanie danego pracownika w organizacji, podkreślając mocne strony oraz wskazując kierunki rozwoju.