Chief Operating Officer

Nasz Klient: Międzynarodowa firma z sektora automotive, która dynamicznie rozwija swoje zaplecze techniczne, jak też szybko rozwijającą się obecność na innych rynkach.

Chief Operating Officer odpowiada za wprowadzanie strategii Grupy w zakresie wytwarzania i pozostałej działalności operacyjnej oraz zarządzanie pięcioma zakładami zlokalizowanymi w różnych krajach. Nadzoruje także realizację budżetu, zapewnia zwiększenie zdolności produkcyjnych i utrzymanie wysokiej jakości oraz dba o wzrost rentowności produkcyjnej Grupy.

Lokalizacja: Południowo–Zachodnia Polska oraz wszystkie zakłady produkcyjne Grupy zlokalizowane przede wszystkim w Europie.