Development Centre

Development Centre jest to metoda oceny kompetencji i potencjału rozwojowego pracowników w odniesieniu do obecnych jak i przyszłych zadań oraz planowania ścieżek ich rozwoju. Metoda ta dostarcza informacji na temat wiedzy, umiejętności i postaw uczestników Development Centre, wskazuje na te, które są na odpowiednim poziomie dla zajmowanego przez nich stanowiska oraz te, których rozwój przyczyni się do bardziej efektywnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Wyniki Development Centre są szczegółowo omawiane z kierownictwem firmy Klienta oraz z bezpośrednimi przełożonymi uczestników procesu DC w celu wskazania najbardziej efektywnych metod pracy i rozwoju poszczególnych pracowników.

Ponadto, dzięki informacjom zwrotnym, które uczestnicy Development Centre otrzymują zarówno w formie pisemnej, jak i podczas indywidualnych sesji, każdy pracownik ma możliwość pogłębienia samoświadomości odnośnie swoich mocnych i słabszych stron. Jednocześnie ma także okazję do pełnego przeanalizowania własnych planów rozwoju w ramach organizacji w odniesieniu do otrzymanych rekomendacji szkoleniowo-rozwojowych.