Direct Search

Źródłem przewagi konkurencyjnej są często sukcesy w prowadzeniu interdyscyplinarnych projektów w ramach złożonych organizacji. Bez względu na to, czy dotyczą one wzrostu, rozwoju czy optymalizacji, kluczowe procesy wymagają angażowania efektywnych menedżerów średniego szczebla i najwyższej klasy ekspertów, których często trzeba pozyskać z rynku pracy.

Direct Search to metoda bezpośredniego poszukiwania menedżerów o umiejętnościach rzadko spotykanych na rynku pracy. Zakłada identyfikację odpowiednich osób poprzez analizę właściwych grup zawodowych i penetrację firm o podobnym profilu, strukturze i organizacji, oraz bezpośrednie nawiązanie kontaktu z potencjalnymi Kandydatami. Badanie rynku w ramach Direct Search wymaga bardzo wnikliwej wiedzy sektorowej i stanowiskowej.

W uzasadnionych przypadkach wspieramy proces poszukiwań poprzez publikację ogłoszeń w starannie dobranych tytułach prasowych oraz serwisach internetowych w celu zebrania dodatkowej puli potencjalnych Kandydatów. Publikacja ma zazwyczaj charakter poufny, uniemożliwiający identyfikację firmy, dla której prowadzone jest poszukiwanie Kandydatów.