Executive Search

Wspieramy naszych Klientów w budowaniu przewagi konkurencyjnej dzięki wyrafinowanej trafności doboru osób pełniących najwyższe funkcje w ich firmach.

Executive Search jest usługą poszukiwania liderów, których kompetencje pozwalają przesądzać o osiąganiu przez firmy kluczowych celów biznesowych i sukcesów rynkowych. Doradzamy i pomagamy w obsadzaniu stanowisk w Radach Nadzorczych, Zarządach firm oraz kluczowych funkcji dyrektorskich. Warunkiem naszej skuteczności jest doskonałe zrozumienie strategii firmy, która jest naszym Klientem. Starannie uczymy się specyfiki naszych Klientów i wnikliwie analizujemy optymalne modele kompetencyjne i wymagania stawiane poszukiwanym menedżerom wiedząc, że dzięki temu możemy zapewnić najlepsze rozwiązania.

Executive Search to metoda bezpośredniego poszukiwania Kandydatów, która zakłada identyfikację i docieranie do osób o ściśle określonych kwalifikacjach, zdefiniowanych wspólnie z Klientem. Ponieważ menedżerowie odnoszący znaczące sukcesy zazwyczaj nie są aktywni w zakresie poszukiwania nowej pracy, ta metoda stwarza realne szanse sukcesu w obsadzaniu najbardziej wymagających stanowisk. Executive Search zakłada dotarcie do odpowiednich osób w oparciu o wnikliwą analizę rynku oraz dokładną penetrację odpowiedniego środowiska zawodowego. Wykorzystujemy do tego celu zarówno posiadane, jak i specjalnie budowane kontakty oraz wszelkie dostępne bazy danych. W procesie identyfikacji najbardziej odpowiednich Kandydatów korzystamy także z pomocy doświadczonych ekspertów danego sektora rynku.