Informacja zwrotna

Nieodłączną częścią diagnozy z użyciem Kwestionariusza Stylów Zawodowych WAVE jest informacja zwrotna oraz rekomendacja dla Klienta, jak też informacja zwrotna dla Kandydata, która może być połączona z sesją rozwojową.