Kwestionariusz WAVE

Kwestionariusz Stylów Zawodowych WAVE jest jednym z najnowszych osiągnięć Profesora Petera Saville, znanego wcześniej jako autora narzędzi SHL. Kwestionariusz WAVE łączy w sobie diagnozę osobowości, motywacji i talentów oraz preferowanej kultury organizacyjnej. Jest jednocześnie efektywnym i łatwym w użyciu narzędziem wspomagającym podejmowanie kluczowych decyzji personalnych.

Profesor Peter Saville jest jednym z największych autorytetów w dziedzinie psychometrii i twórcą licznych narzędzi. Wraz z zespołem kilkudziesięciu psychologów, specjalistów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, statystyków i informatyków stworzył innowacyjne narzędzia, które wprowadzają nowy standard w dziedzinie zatrudniania, rozwijania i zarządzania ludźmi. W ramach stałej współpracy z firmą Saville Consulting, PSI Polska, jako pierwsza firma w Polsce, uzyskała licencję na stosowanie Kwestionariusza Stylów Zawodowych WAVE.

Do oceny potencjału Kandydatów wykorzystujemy również inne narzędzia.