Mentoring:

Mentoring to proces, w którym osoba z dużym praktycznym doświadczeniem i sukcesami zawodowymi przyjmuje na siebie zadanie wprowadzenia pracownika (specjalisty lub menedżera) w nową rolę lub do firmy oraz wspomagania w rozwoju tego pracownika. Jest to proces wspierania, doradzania oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Celem mentoringu jest rozwój kompetencji oraz podniesienie efektywności i skuteczności osoby poddanej takiemu procesowi.

Kto może zostać Mentorem?

Historycznie Mentor – to mieszkaniec Itaki, stary przyjaciel i nauczyciel Odyseusza. Dziś jest to synonim doświadczonego doradcy, przewodnika, wychowawcy – wcielenie mądrości. Tak więc Mentorami mogą w organizacji zostać osoby doświadczone, z dużym stażem i umiejętnościami oraz z właściwym podejściem do swoich Uczniów.

W PSI Polska wyróżniamy 2 rodzaje mentoringu: mentoring menedżerski oraz ekspercki. Pomagamy naszym Klientom we wdrożeniu założeń mentoringu w organizacji, zidentyfikowaniu potencjalnych kandydatów na Mentorów oraz przygotowaniu ich do pełnienia tej ważnej roli. Udzielamy także regularnych konsultacji i pomagamy ocenić skuteczność działań.