Opis metody:

Pula potencjalnych Kandydatów jest analizowana i weryfikowana w oparciu o precyzyjne kryteria selekcji uzgodnione z Klientem. Najbardziej odpowiednie osoby zapraszamy na spotkania mające formę ustrukturalizowanego wywiadu. Wywiad pozwala nam ocenić doświadczenie zawodowe Kandydatów, ich kwalifikacje merytoryczne, predyspozycje osobowościowe oraz zweryfikować aktualny poziom motywacji do podjęcia pracy dla naszego Klienta.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie pisemnych Raportów Indywidualnych na temat wybranych finalnie kilku Kandydatów, którzy w największym stopniu spełniają uzgodnione wymagania, oraz organizacja ich bezpośrednich spotkań z naszym Klientem. Po zapoznaniu się ze wstępnymi preferencjami Klienta, zbieramy referencje zawodowe wskazanego Kandydata aby wspomóc podjęcie ostatecznej decyzji.

Dodatkowym narzędziem weryfikacji kompetencji Kandydatów, może być zastosowanie testów psychometrycznych oraz narzędzia typu Individual Assessment, które przeprowadzamy w finalnej fazie projektu rekrutacyjnego.

W ramach standardowej usługi prowadzimy również aktywne wsparcie procesu integracji zatrudnionych Kandydatów.