Opis metody:

Proces identyfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju oparty jest na wywiadzie z Uczestnikiem procesu i przedstawicielem Zleceniodawcy oraz na dodatkowych narzędziach psychometrycznych. Celem tego etapu jest określenie pożądanego kierunku dalszego rozwoju zawodowego. Następnie, w trakcie kolejnych spotkań, Konsultant wyposaża Uczestnika w informacje przydatne w procesach rekrutacji i pomaga w wypracowaniu indywidualnego planu dotyczącego poszukiwania pracy oraz działań doskonalących wybrane kompetencje. Uczestnik uzyskuje informacje o metodach selekcji i oceny Kandydatów, zapoznaje się z wzorami dokumentów rekrutacyjnych i przebiegiem rozmów kwalifikacyjnych, bierze udział w przykładowym Assessment Centre oraz w symulacji trudnej rozmowy kwalifikacyjnej. W czasie procesu ćwiczone są między innymi takie umiejętności jak skuteczne radzenie sobie ze stresem, zarządzanie własnym czasem w trakcie poszukiwania pracy czy negocjacje z potencjalnym pracodawcą.

W trakcie i po zakończeniu procesu Outplacement, Konsultant monitoruje postępy Uczestnika. Dodatkowo, możliwe jest uruchomienie Hotline – telefonicznych porad związanych z konkretnymi, bieżącymi sytuacjami czy pytaniami Uczestnika.