Opis metody Kwestionariusza WAVE:

Dlaczego WAVE?

Zintegrowane narzędzie umożliwia zidentyfikowanie najbardziej utalentowanych, kluczowych dla organizacji pracowników, rozpoznaje ich talenty i motywy oraz preferowane środowisko pracy.

Kluczowe korzyści wynikające ze stosowania WAVE to:

  • możliwość szybszego i dogłębnego zrozumienia tego, co w przypadku innych metod zajmuje sporo czasu,
  • wsparcie w decyzjach personalnych i maksymalizacja trafności przewidywań odnośnie faktycznej skuteczności danej osoby w pracy,
  • możliwość przewidywania nie tylko sposobu działania osoby badanej, ale także wskazanie obszarów, w których może odnieść sukces.

szescian

Diagnoza Talentów i Motywów

Tylko Kwestionariusz WAVE mierzy relacje między Talentami i Motywami oraz pozwala na diagnozę stopnia dopasowania osoby zarówno do stanowiska, jak i do danej kultury organizacyjnej. Analiza profilu pokazuje ewentualne rozbieżności na linii Talenty-Motywy, co może wskazać na ukryte obszary lub konflikty wewnętrzne blokujące rozwój osobisty. Uzyskaną wiedzę można wykorzystać chociażby podczas informacji zwrotnych czy sesji coachingowych.

 

Dopasowanie do kultury organizacyjnej

Kwestionariusz WAVE wskazuje na najwłaściwsze środowisko zawodowe dla danej osoby w świetle jej profilu. Definiuje takie elementy kultury organizacyjnej, które sprzyjają skuteczności jej działania, jak również te, które zmniejszają efektywność.

 

Dostęp on–line

Osoba badana wypełnia Kwestionariusz WAVE w trybie on-line. Zastosowane rozwiązanie informatyczne zapewnia łatwość dostępu z dowolnego miejsca na świecie oraz gwarantuje bezpieczeństwo i poufność.

 

Różne wersje językowe

Kwestionariusz WAVE jest narzędziem od początku tworzonym w międzynarodowym zespole. Posiada wersje w wielu językach, co umożliwia wprowadzenie spójnego standardu oceny w międzynarodowych organizacjach.

 

Wysokie parametry psychometryczne

Rzetelność r = 0,86 i trafność na poziomie 0,56. Wartość prognostyczna Kwestionariusza WAVE wciąż wzrasta, dzięki stale prowadzonym badaniom nad jego trafnością.

 

Zmniejszone ryzyko fałszowania odpowiedzi

Dzięki temu, że osoba badana udziela odpowiedzi na dwa sposoby (rangowanie oraz ocenianie stwierdzeń) łatwo można dostrzec wszelkie niespójności i niezgodność odpowiedzi. Eliminujemy w ten sposób ryzyko otrzymania zafałszowanych informacji, co jest trudne do skontrolowania w innych systemach oceny on-line.

 

Krótki czas badania

Średni czas wypełniania kwestionariusza to zaledwie 35 minut. Jednocześnie uzyskane zostają wysokie wskaźniki trafności i rzetelności, co jest możliwe dzięki zastosowaniu najbardziej zaawansowanych metod statystycznych.