Opis metody:

Na podstawie analizy sytuacji określamy model kompetencji – wiedzy, umiejętności i postaw, które są niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz tych, które są na nim docelowo pożądane. Metoda Assessment Centre pozwala na postawienie Kandydatów w różnych sytuacjach – zadaniach symulujących rzeczywiste wyzwania stanowiska. Sposób realizacji zadań obserwują specjalnie dobrani i przeszkoleni asesorzy – osoby z odpowiednim doświadczeniem biznesowym i przygotowaniem psychologicznym. Do grona asesorów należą Konsultanci PSI Polska, jak też możliwy jest udział osób pochodzących z firmy Klienta. ,

Każdorazowo zestaw zadań przygotowujemy pod kątem konkretnej sytuacji i badanych kompetencji.

Mogą to być między innymi:

  • dyskusje grupowe z przydzielonymi konkretnymi rolami lub bez,
  • zadania wykonawcze grupowe lub indywidualne,
  • prezentacje na forum większej grupy lub tylko przed asesorami,
  • symulacje „trudnych rozmów” np. z Klientami, pracownikami, przełożonymi itp. w roli rozmówcy występują specjalnie przygotowani „aktorzy”,
  • zadanie pisemne typu ”case study” (studium przypadku), „in basket” (analiza dużej ilości dokumentów i podejmowanie decyzji na ich podstawie), „fact finding” (ustalanie faktów na podstawie zadanych informacji),
  • testy wiedzy,
  • testy umiejętności analizy informacji słownych i danych liczbowych,
  • testy kreatywności, spostrzegawczości,
  • kwestionariusze osobowości zawodowej.

W przypadku rekrutacji zewnętrznej ważnym aspektem, na jaki szczególnie zwracamy uwagę, jest zachowanie poufności uczestników i dlatego wszystkie zadania interaktywne realizujemy z udziałem aktorów, w rolę których czasami wcielają się wybrani asesorzy.

Dobrze przeprowadzony proces Assessment Centre pozwala na podjęcie optymalnej decyzji kogo zatrudnić na danym stanowisku, a uczestnikowi, dzięki uzyskanej informacji zwrotnej, ułatwia bardziej trafną samoocenę i pełniejszą świadomość swoich kompetencji oraz możliwość budowania dalszej kariery zawodowej w oparciu o swoje mocne strony.