Plant Director

Nasz Klient: Międzynarodowy producent sprzętu gospodarstwa domowego posiadający w Polsce jeden ze swoich kluczowych zakładów produkcyjnych.

Plant Director zarządza nowoczesnym i nadal rozwijającym się zakładem produkcyjnym zlokalizowanym w południowej Polsce i jednocześnie bierze udział w tworzeniu strategii produkcyjnej całej Grupy. Jako Członek Zarządu, nadzoruje też wdrażanie nowych technologii i określa potrzeby inwestycyjne. Jest odpowiedzialny za wdrożenie zmian operacyjnych, zwiększenie wydajności i efektywność kosztową.

Lokalizacja: Południowa Polska