Żegnamy 2017 i … Witamy 2018 !!!

W oparciu o obserwacje rynku i prowadzone przez nas projekty, z radością stwierdzamy, że przemysł w Polsce rozwija się dość intensywnie. Dotyczy to zarówno start-upów jak i rozwoju już istniejących firm.
W 2017 roku w naszych poszukiwaniach przeważały stanowiska typu: Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Operation Officer, Plant Director, Production Manager, Quality Manager, Logistic Director, Commercial Director, Sales Manager, HR Director i Project Manager.
Prowadzone przez PSI Polska rekrutacje w obszarze produkcyjnym dotyczyły przede wszystkim następujących branż: branża budowlana, elektroniczna i elektryczna, produkcja maszyn i narzędzi, produkcja opakowań, AGD, oświetlenie i automotive oraz usługi inżynieryjne.
Poza tym w 2017 roku pracowaliśmy również dla banków i innych firm z sektora finansowego oraz dla FMCG i Health Care.
Na rynku widoczny jest silny nacisk na rozwój obszaru produkcyjnego, znakomity wzrost jakości oraz eksportu produktów polskich. Możemy być dumni, że polska myśl techniczna i polskie rozwiązania są coraz bardziej cenione przez bardzo wymagających Klientów – również z rynków zachodnich.
Innym potwierdzeniem rozwoju firm w Polsce jest zauważalny nacisk na rozwój kompetencji kadry menedżerskiej, a w tym obszaru przywództwa dla Zarządów Spółek, przez kolejne szczeble kierownicze aż do przyszłej kadry menedżerskiej. Prowadzone przez nas indywidualne i grupowe działania rozwojowe przynoszą wymierne efekty oraz dają wiele satysfakcji!
Wierzymy, że rok 2018 przyczyni się do dalszego rozwoju i sukcesów firm w Polsce, czego wszystkim Państwu gorąco życzymy!

Jadwiga Kuczkowska
Z zespołem PSI Polska