Power Acumen Map®

Kompleksowe badanie dające wgląd w perspektywę Klientów i wewnętrznych partnerów biznesowych.

Power Acumen Map® umożliwia dostęp do doświadczeń i opinii na temat konkretnych osób zaangażowanych w proces codziennych relacji Firmy z Klientami. Odpowiada na pytania dotyczące spełnienia ciągle rosnących oczekiwania Klientów, pod kątem jakości obsługi i o możliwości zwiększenia skuteczności współpracy. W procesie badania zebrane zostaje szerokie spektrum informacji zarówno od Klientów zewnętrznych jak i wewnętrznych. Formuła pozwala na zobiektywizowaną i wszechstronną analizę sytuacji oraz elastyczne dopasowanie do specyfiki diagnozowanych zagadnień. Power Acumen Map® może być znakomitym rozwiązaniem służącym zbudowaniu nowej jakości we współpracy z Klientami strategicznymi, w relacjach B2B lub w relacjach z Klientami Premium B2C.

Przykłady zastosowania:

  • ocena poszczególnych osób lub całych działów pod kątem realizowanej przez nich jakości i skuteczności obsługi Klienta,

  • diagnoza obszarów współpracy wewnętrznej i / lub zewnętrznej,

  • zidentyfikowanie obszarów mających potencjał do zwiększenia efektywności lub wymagających zmiany,

  • diagnoza potrzeb szkoleniowych,

  • rekomendacje rozwojowe ukierunkowane na uzyskanie pożądanych efektów.