Kwestionariusz WAVE

USŁUGA

Kwestionariusz WAVE

Niezawodne i przyjazne dla użytkownika wsparcie dla trafnych decyzji kadrowych i procesów rozwojowych.

Kwestionariusz Stylów Zawodowych WAVE jest jednym z najnowszych osiągnięć Profesora Petera Saville, znanego wcześniej jako autora narzędzi SHL.

Kwestionariusz WAVE łączy w sobie diagnozę osobowości, motywacji i talentów oraz preferowanej kultury organizacyjnej. Jest jednocześnie efektywnym i łatwym w użyciu narzędziem wspomagającym podejmowanie kluczowych decyzji personalnych.

Profesor Peter Saville jest jednym z największych autorytetów w dziedzinie psychometrii i twórcą licznych narzędzi. Wraz z zespołem kilkudziesięciu psychologów, specjalistów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, statystyków i informatyków stworzył innowacyjne narzędzia, które wprowadzają nowy standard w dziedzinie zatrudniania, rozwijania i zarządzania ludźmi. W ramach stałej współpracy z firmą Saville Assessment Ltd, PSI Polska, jako pierwsza firma w Polsce, uzyskała licencję na stosowanie Kwestionariusza Stylów Zawodowych WAVE. 

Do oceny potencjału Kandydatów wykorzystujemy również inne narzędzia.

Kwestionariusz WAVE

Opis Metody

Dlaczego WAVE?

Zintegrowane narzędzie umożliwia zidentyfikowanie najbardziej utalentowanych, kluczowych dla organizacji pracowników, rozpoznaje ich talenty i motywy oraz preferowane środowisko pracy. Kluczowe korzyści wynikające ze stosowania WAVE to: 

 • możliwość szybszego i dogłębnego zrozumienia tego, co w przypadku innych metod zajmuje sporo czasu,
 • wsparcie w decyzjach personalnych i maksymalizacja trafności przewidywań odnośnie faktycznej skuteczności danej osoby w pracy,
 • możliwość przewidywania nie tylko sposobu działania osoby badanej, ale także wskazanie obszarów, w których może odnieść sukces.

Diagnoza Talentów i Motywów

Tylko Kwestionariusz WAVE mierzy relacje między Talentami i Motywami oraz pozwala na diagnozę stopnia dopasowania osoby zarówno do stanowiska, jak i do danej kultury organizacyjnej. Analiza profilu pokazuje ewentualne rozbieżności na linii Talenty-Motywy, co może wskazać na ukryte obszary lub konflikty wewnętrzne blokujące rozwój osobisty. Uzyskaną wiedzę można wykorzystać chociażby podczas informacji zwrotnych czy sesji coachingowych.

Dopasowanie do kultury organizacyjnej

Kwestionariusz WAVE wskazuje na najwłaściwsze środowisko zawodowe dla danej osoby w świetle jej profilu. Definiuje takie elementy kultury organizacyjnej, które sprzyjają skuteczności jej działania, jak również te, które zmniejszają efektywność.

Dostęp on–line
Osoba badana wypełnia Kwestionariusz WAVE w trybie on-line. Zastosowane rozwiązanie informatyczne zapewnia łatwość dostępu z dowolnego miejsca na świecie oraz gwarantuje bezpieczeństwo i poufność.

Różne wersje językowe
Kwestionariusz WAVE jest narzędziem od początku tworzonym w międzynarodowym zespole. Posiada wersje w wielu językach, co umożliwia wprowadzenie spójnego standardu oceny w międzynarodowych organizacjach.  

Wysokie parametry psychometryczne
Rzetelność r = 0,86 i trafność na poziomie 0,56. Wartość prognostyczna Kwestionariusza WAVE wciąż wzrasta, dzięki stale prowadzonym badaniom nad jego trafnością. 

Zmniejszone ryzyko fałszowania odpowiedzi
Dzięki temu, że osoba badana udziela odpowiedzi na dwa sposoby (rangowanie oraz ocenianie stwierdzeń) łatwo można dostrzec wszelkie niespójności i niezgodność odpowiedzi. Eliminujemy w ten sposób ryzyko otrzymania zafałszowanych informacji, co jest trudne do skontrolowania w innych systemach oceny on-line.

Krótki czas badania
Średni czas wypełniania kwestionariusza to zaledwie 35-45 minut. Jednocześnie uzyskane zostają wysokie wskaźniki trafności i rzetelności, co jest możliwe dzięki zastosowaniu najbardziej zaawansowanych metod statystycznych.

Konstrukcja WAVE

Kwestionariusz WAVE umożliwia analizę profilu osobowości zawodowej na różnych poziomach ogólności, począwszy od ogólnych 4 obszarów, poprzez 12 części, 36 wymiarów aż po 108 szczegółowych aspektów zachowania. 

 • 4 obszary
 • 12 części
 • 36 wymiarów
 • 108 szczegółowych aspektów zachowań

Różne rodzaje raportów

W raportach WAVE każdy wynik liczbowy uzupełniony jest dokładną interpretacją słowną. Dostępne są raporty o różnym poziomie szczegółowości: 

Raport Indywidualny – podstawowa forma raportu dla osoby badanej (syntetyczna, prosta i zrozumiała), dostarcza informacji o stylu zachowania w pracy. 

Raport Ekspercki – bardziej zaawansowany raport przeznaczony dla osób przeszkolonych w zakresie interpretacji – pozwala na poszerzenie i pogłębienie uzyskanych informacji, dostarcza dodatkowych danych na temat kompetencji i dopasowania kulturowego. 

Raport dla Przełożonego – raport zawierający podsumowanie kluczowych wyników na temat potencjału kompetencyjnego osoby badanej. 

Informacja zwrotna

Nieodłączną częścią diagnozy z użyciem Kwestionariusza Stylów Zawodowych WAVE jest informacja zwrotna oraz rekomendacja dla Klienta, jak też informacja zwrotna dla Kandydata, która może być połączona z sesją rozwojową. 

NASI PRACOWNICY

Kontakt do Specjalisty

Partner Zarządzający

  Formularz kontaktowy  i/lub