Executive Search

USŁUGA

Executive Search

Wspieramy naszych Klientów w budowaniu przewagi konkurencyjnej dzięki wyrafinowanej trafności doboru osób pełniących najwyższe funkcje w ich firmach.

Executive Search jest usługą poszukiwania liderów, których kompetencje pozwalają przesądzać o osiąganiu przez firmy kluczowych celów biznesowych i sukcesów rynkowych.

Doradzamy i pomagamy w obsadzaniu stanowisk w Radach Nadzorczych, Zarządach firm oraz kluczowych funkcji dyrektorskich. Warunkiem naszej skuteczności jest doskonałe zrozumienie strategii firmy, która jest naszym Klientem. Starannie uczymy się specyfiki naszych Klientów i wnikliwie analizujemy optymalne modele kompetencyjne i wymagania stawiane poszukiwanym menedżerom wiedząc, że dzięki temu możemy zapewnić najlepsze rozwiązania.

EXECUTIVE SEARCH

Opis Usługi

Executive Search to metoda bezpośredniego poszukiwania Kandydatów, która zakłada identyfikację i docieranie do osób o ściśle określonych kwalifikacjach, zdefiniowanych wspólnie z Klientem.

Ponieważ menedżerowie odnoszący znaczące sukcesy zazwyczaj nie są aktywni w zakresie poszukiwania nowej pracy, ta metoda stwarza realne szanse sukcesu w obsadzaniu najbardziej wymagających stanowisk. Executive Search zakłada dotarcie do odpowiednich osób w oparciu o wnikliwą analizę rynku oraz dokładną penetrację odpowiedniego środowiska zawodowego. Wykorzystujemy do tego celu zarówno posiadane, jak i specjalnie budowane kontakty oraz wszelkie dostępne bazy danych. W procesie identyfikacji najbardziej odpowiednich Kandydatów korzystamy także z pomocy doświadczonych ekspertów danego sektora rynku.

Zobacz opis metody

Pierwszym etapem procesu Executive Search jest wnikliwa analiza potrzeb i szczegółowe uzgodnienie oczekiwań Klienta, które owocują przygotowaniem optymalnej strategii poszukiwań. W naszym zespole mamy obszerną wiedzę i kontakty pozwalające na dokonanie jak najpełniejszej penetracji rynku pracy. Korzystamy z wewnętrznej bazy danych tworzonej przez ponad 20 lat. 

Kolejnym krokiem jest nawiązanie rozmów z interesującymi Kandydatami i w sytuacji, gdy spełniają oni kluczowe wymagania oraz są zainteresowani udziałem w procesie, zapraszani są na bezpośrednie spotkania. Spotkania te służą kompleksowej diagnozie kompetencji i są przeprowadzane w formie ustrukturyzowanego wywiadu, w trakcie którego oceniamy doświadczenie zawodowe, umiejętności i osobowość oraz poznajemy motywację do podjęcia wyzwania, nad którym właśnie pracujemy. 

Po odbyciu spotkań z Kandydatami formułujemy rekomendacje dla naszych Klientów i sporządzamy indywidualne raporty o Kandydatach, którzy w największym stopniu spełniają założone kryteria oraz organizujemy spotkania z Klientem. Następnie wnikliwie sprawdzamy referencje wybranych Kandydatów koncentrując się na kluczowych kompetencjach dla obsadzanego stanowiska. Dodatkowym narzędziem weryfikacji kompetencji Kandydatów, może być zastosowanie testów psychometrycznych oraz narzędzia typu Individual Assessment, które przeprowadzamy w finalnej fazie projektu rekrutacyjnego. Gdy nasz Klient zdecyduje się złożyć ofertę pracy, wspomagamy proces negocjacji warunków zatrudnienia i prowadzimy asystę aż do podjęcia pracy przez naszego Kandydata.  

Uważamy, że nasza rola nie kończy się w momencie obsadzenia stanowiska. Oferujemy również aktywne wsparcie procesu integracji rekomendowanych przez nas Kandydatów, chcąc w pełni zadbać o trwałą satysfakcję naszych Klientów. Jesteśmy jednocześnie do dyspozycji we wszelkich kwestiach, które mogą przyczynić się do zwiększenia satysfakcji Klienta, ale również i poczucia zawodowego zadowolenia przez zatrudnionego Kandydata. 

W referencjach, jakie otrzymujemy od Klientów odnajdujemy słowa uznania, takie jak: profesjonalne partnerstwo biznesowe, rozumienie rynku, rozumienie perspektywy zarówno właścicielskiej jak i korporacyjnej, wytrwałość i zaangażowanie, dyskrecja oraz trafność w diagnozowaniu kompetencji miękkich Kandydatów.

Nasz Proces

Przed i tuż po uruchomieniu procesu
01
Analiza kontekstu poszukiwania
1-2 tydzień od początku projektu
02
Penetracja i badania rynku, wywiady telefoniczne
3-5 tydzień od początku projektu
03
Rozmowy kwalifikacyjne „Face to Face”
04
Przygotowanie „Short List” i raportów o Kandydatach
5-7 tydzień od początku projektu
05
Prezentacja – spotkania Klientów z Kandydatami
06
Sprawdzenie Referencji
07
Zbieranie informacji zwrotnych po spotkaniach
08
Wsparcie podczas rozmów finalizacyjnych
1,5-2 miesiące po zatrudnieniu Kandydata
09
Monitoring po zatrudnieniu – wsparcie Konsultanta dla Klienta i Kandydata
NASI PRACOWNICY

Kontakt do Specjalistów

Partner
Partner Zarządzający

    Formularz kontaktowy    i/lub