CO DALEJ Z MOJĄ KARIERĄ ZAWODOWĄ?

W naszych obecnych rozmowach z Kandydatami coraz częściej pojawiają się pytania: jak się teraz odnaleźć na rynku pracy, jak świadomie i aktywnie rozwijać swoją karierę zawodową w obecnej firmie lub też jak zaplanować zmianę? Chętnie podzielimy się naszym, już ponad 20-letnim doświadczeniem, odpowiemy na nurtujące pytania i postaramy się przygotować zarówno menedżerów, jak i specjalistów do nowych wyzwań zawodowych w obecnej lub nowej pracy.
Proponujemy indywidualne sesje on-line z naszymi Konsultantami. W ramach poszczególnych Modułów tematycznych, pomożemy znaleźć odpowiedzi na wymienione niżej oraz wiele innych pytań związanych z danym zagadnieniem.


Moduł 1. Jaka jest moja wartość jako pracownika na rynku pracy?
a. Co jest moją największą wartością jako pracownika i jak mogę ją najlepiej wykorzystać?
b. Dla kogo moje doświadczenie i kompetencje mają znaczącą wartość?
c. Czy i jak mogę urzeczywistnić swoje pragnienia zawodowe – „np. zawsze
chciałem pracować w logistyce…”
d. Nad czym mam pracować, żeby moja kariera zawodowa rozwijała się
jeszcze bardziej pomyślnie?
Wspólnie znajdziemy odpowiedzi na te i inne pytania właściwe dla danego
Uczestnika oraz nakreślimy najbardziej odpowiednie scenariusze dalszego rozwoju kariery zawodowej i kroków rozwojowych, które warto podjąć w tym celu.

Moduł 2. Jak skutecznie zaistnieć na rynku pracy?
a. Co należy przemyśleć i przygotować przed zmianą pracy?
b. Skąd czerpać informacje o nowych propozycjach pracy i jak sprawić, żeby one do mnie same docierały?
c. Jak napisać dobre CV?
d. Jak poruszać się po portalach związanych z rekrutacjami?
e. Jak czytać ogłoszenia i wybierać właściwe aby nie „uderzać głową w mur”?
f. Jak dobrze się zaprezentować w pierwszej 1 minucie?
g. Jak współpracować z headhunterem i/lub działem rekrutacji?
h. Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej? Specyfika rozmów
telefonicznych, online, spotkań osobistych?
W ramach tego modułu pomożemy dopracować różne dokumenty rekrutacyjne oraz przygotujemy każdego Uczestnika do wejścia na rynek pracy i skutecznego na nim zaistnienia.


Moduł 3. Jak się dobrze zaprezentować – czyli symulacja realnej indywidualnej rozmowy rekrutacyjnej.
a. Jak zbudować odpowiednią relację na wstępie rozmowy?
b. Jak odpowiadać na pytania merytoryczne i te dotyczące profilu osobowego,
aby mówić językiem korzyści?
c. Jak sobie radzić z trudnymi pytaniami lub trudnymi sytuacjami w trakcie
rozmowy?
d. Jak rozmawiać o pieniądzach?
e. Na jakie elementy zwrócić uwagę w trakcie rozmowy z bezpośrednim
przełożonym?
f. Jak radzić sobie z ewentualną negatywną informacją zwrotną ? Jak wyciągnąć wnioski na przyszłość?
Moduł ten będzie zawierał rzeczywistą rozmowę rekrutacyjną z Konsultantem PSI Polska oraz jej omówienie, co tym samym da praktyczne odpowiedzi na powyższe i inne pytania. Dodatkowo rozmowa ta może być nagrana i przekazana wyłącznie Uczestnikowi do dalszych, własnych analiz. Inną formą realizacji tego modułu może być omówienie filmu szkoleniowego opartego o rozmowę rekrutacyjną.

Moduł 4. Jak przygotować się do testów i Assessment Centre?
a. Jakie narzędzia psychometryczne są wykorzystywane do oceny Kandydatów?
b. Jakie znaczenie w ocenie mają takie narzędzia?
c. Czy i jak można się dobrze przygotować do testów psychometrycznych i
innych narzędzi oceny wykorzystywanych w procesach rekrutacyjnych?
d. Jak przebiega i co zawiera Assessment Centre?
e. Jak rozwiązywać poszczególne zadania w ramach AC?
Cały moduł będzie poświęcony na praktyczne wskazówki pod kątem Assessment Centre i wypełniania testów oraz na przećwiczenie konkretnych zadań używanych w trakcie sesji Assessment Centre.

Moduł 5. A la carte – czyli do wyboru
Uczestnik tego Modułu może wybrać z zaproponowanych powyżej tematów swój własny zestaw zagadnień, które najlepiej odpowiadają jego konkretnym oczekiwaniom lub dodać własne, ważne dla siebie zagadnienia dotyczące rozwoju kariery zawodowej. Może to być również pogłębienie tematów omawianych wcześniej w ramach poprzednich modułów.