Outplacement

PSI Polska oferuje Outplacement dla menedżerów różnych szczebli wspierając ich w znalezieniu nowej drogi zawodowej. Celem procesu Outplacement jest przygotowanie do zmiany środowiska zawodowego oraz poszukiwania nowych kierunków rozwoju zawodowego i potencjalnych nowych miejsc pracy. W pierwszej kolejności zidentyfikowane zostają mocne strony i obszary do rozwoju w ramach prowadzonego procesu. Następnie przeprowadzane są dalsze etapy dostosowane do indywidualnych potrzeb danej osoby oraz do zakresu zatwierdzonego przez Klienta.