Outplacement

USŁUGA

Outplacement

Zwolnienie menedżera z wieloletnim stażem w firmie jest niełatwe dla pracodawcy, ale zawsze jest dużo trudniejsze dla zwalnianego pracownika. Po latach pracy dla jednej organizacji jest zagubiony emocjonalnie, merytorycznie, jak i organizacyjnie.

Zwykle manager nie wie od czego zacząć, żeby znaleźć nowe miejsce pracy. Albo jeżeli nawet zaczyna od kilku trafnych działań to potem brak mu pomysłów na dalsze kroki, jak też pewności siebie, żeby szukać pomocy w tym zakresie.

W takich sytuacjach idealnym rozwiązaniem oferowanym przez dotychczasowego pracodawcę jest właśnie Outplacement. Pozwala on złagodzić proces zwolnienia, dać jasny przekaz: „nie jesteś w tym sam, masz nasze wsparcie, pomożemy Ci przez to przejść”. Pokazuje też innym pracownikom, że firma z dużym szacunkiem i wsparciem podchodzi nawet do tych pracowników, których zwalnia.

Przygotowując programy typu Outplacement „szyjemy je na miarę” zależnie od potrzeb i możliwości konkretnej sytuacji, jednak każdy prowadzony przez nas program pozwoli zwalnianemu pracownikowi na nowo przyjrzeć się swoim kompetencjom, jak też zweryfikować swój profil pod kątem zupełnie innego wyzwania lub zrobienia dużego kroku naprzód.

W zależności od potrzeb proces Outplacementu może obejmować:

 • Wspólne przeanalizowanie dotychczasowej sytuacji zawodowej i rozważenie możliwych kierunków na przyszłość
 • Stworzenie strategii dalszych kroków rozwojowych i planu działań
 • Opracowanie odpowiednich „dokumentów aplikacyjnych”, profili na portalach
 • Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych
 • Różne testy psychologiczne i kompetencyjne
 • Przykładowe Assessment Centre
 • Sesje coachingowe poświęcone na organizacyjne, merytoryczne i emocjonalne wsparcie procesu poszukiwania pracy
 • Hot-Line, które umożliwia bieżący kontakt w pilnych sprawach.
NASI PRACOWNICY

Kontakt do Specjalisty

Partner Zarządzający

  Formularz kontaktowy  i/lub