Modele Kompetencyjne / Talent Management

USŁUGA

Modele Kompetencyjne /
Talent Management

Modele kompetencyjne to zestawy najistotniejszych kompetencji i wartości, które odzwierciedlają kulturę organizacji i są jednocześnie punktem wyjścia do budowania planów rozwojowych oraz kryteriów rekrutacyjnych.
Programy Talent Management odgrywają istotną rolę rozwojową w organizacji. Ich celem jest identyfikowanie, rozwijanie i zatrzymanie w organizacji Talentów

Modele Kompetencyjne

Podstawą do przygotowania modelu są zarówno cele biznesowe firmy, jak i wartości i zasady postępowania, które określają oczekiwany sposób funkcjonowania firmy. Kompetencje rozumiane są jako wiedza, zdolności, umiejętności, predyspozycje osobiste, wartości i postawy, które zapewniają realizację zadań na poszczególnych stanowiskach, a dzięki temu osiąganie celów firmy.

Kompetencje można podzielić na następujące grupy:

 • kompetencje strategiczne – dotyczące wyższej kadry kierowniczej i niezbędne dla tworzenia realizacji strategii firmy,
 • kompetencje kluczowe – wspólne dla wszystkich pracowników, odróżniające firmę od innych operujących na rynku w tej branży i odzwierciedlające jej wizję, misję i wartości,
 • kompetencje funkcjonalne – specyficzne dla funkcji (np. produkcja, sprzedaż, itd.), wspólne dla wszystkich pracowników związanych z daną funkcją,
 • kompetencje stanowiskowe – związane z danym stanowiskiem/rodziną stanowisk, zapewniające sukces w realizacji zadań na danym stanowisku.

Istotą sprawnie działającego modelu kompetencji jest jego:

 • powiązanie z celami strategicznymi firmy i z indywidualnymi celami rozwojowymi pracowników,
 • klarowność kryteriów opartych na analizie zachowań,
 • łatwość wdrożenia takiego modelu i zarządzania nim,
 • przystępność dla kierownictwa i pracowników.

 

Talent Management

Programy Talent Management odgrywają istotną rolę rozwojową w organizacji. Ich celem jest identyfikowanie, rozwijanie i zatrzymanie w organizacji Talentów – tj. osób, które mają ogromny potencjał rozwojowy i mogą w krótkiej przyszłości zająć stanowiska kierownicze oraz tych osób, które mają unikalną i kluczową dla organizacji wiedzę lub kompetencje.

Programy Talent Management zakładają usystematyzowane podejście, przejrzyste reguły, różnorodne, praktyczne działania rozwojowe oraz silne zaangażowanie zarówno po stronie kadry menedżerskiej jak i samych Talentów. Dobrze prowadzone programy Talent Management promują właściwą postawę i wartości, tworzą kulturę nastawioną na rozwój oraz zapewniają organizacji ciągłość zatrudnienia na kluczowych stanowiskach i zatrzymanie najlepszych osób w swoich strukturach.

Pomagamy naszym Klientom w przygotowaniu i wdrożeniu założeń programów Talent Management, w diagnozie osób, które są Talentami oraz zaplanowaniu indywidualnych i grupowych ścieżek rozwoju dla tych osób. Wspieramy także proces komunikacji i promocji programu zarówno wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz oraz wspomagamy realizację programów Talent Management.

NASI PRACOWNICY

Kontakt do Specjalisty

Partner Zarządzający

  Formularz kontaktowy  i/lub