System ocen pracowniczych / Zarządzanie przez cele (MBO)

USŁUGA

System ocen pracowniczych /
Zarządzanie przez cele (MBO)

System ocen to formalna metoda ewaluacji pracy i zaangażowania pracowników. U podstaw Zarządzania przez cele (MBO – Management by Objectives) leży założenie, że świadomość i motywacja pracowników jest decydującym czynnikiem przekładającym się na sukces firmy.

System ocen pracowniczych

Ocena obejmuje zarówno ilościowe, jak też jakościowe wskaźniki funkcjonowania pracowników w przedsiębiorstwie oraz konkretne, uzyskiwane przez nich wyniki. Ocena jest czasami połączona z MBO i/lub zarządzaniem przez kompetencje.

Pomagamy naszym Klientom zdefiniować kluczowe założenia systemu ocen, opracować niezbędne dokumenty oraz instrukcje, przygotować proces komunikacji wewnętrznej na temat celów i założeń systemu, przeszkolić zarówno osoby oceniające jak i oceniane, tak aby wdrożenie systemu ocen było odebrane pozytywnie i przyniosło oczekiwane efekty. Po wdrożeniu systemu ocen pracowniczych monitorujemy jego funkcjonowanie i skuteczność oraz wzmacniamy aspekty motywacyjne i rozwojowe systemu.

Zarządzanie przez cele

Zarządzanie przez cele skupia się na wspólnym celu zespołowym, realizowanym w oparciu o mniejsze cele składowe i wspólnym dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów.

Trzy najważniejsze elementy MBO to:

  • proces planowania grupowych i indywidualnych celów zawodowych jest zgodny z celami przedsiębiorstwa,
  • proces monitorowania stopnia osiągnięcia celów zawodowych dokonywany jest poprzez ocenę efektów osiąganych przez poszczególnych pracowników,
  • ewentualne powiązanie stopnia realizacji celów z polityką premiowania.

Wdrożenie MBO wymaga uwzględnienia wielu czynników funkcjonowania organizacji, przede wszystkim otwartej i jasnej komunikacji, zapewnienia wiedzy i właściwego zrozumienia procesu w firmie, jasnego określenia celów długo i krótkoterminowych dla organizacji oraz przełożenia ich na cele kadry menedżerskiej, a następnie indywidualne cele pracowników. Kluczowym warunkiem sukcesu wdrożenia MBO jest właściwe przygotowanie firmy i jej kierownictwa do określania, planowania, monitorowania i rozliczania realizacji celów

NASI PRACOWNICY

Kontakt do Specjalisty

Partner Zarządzający

    Formularz kontaktowy    i/lub