Szkolenia / Warsztaty

USŁUGA

Szkolenia / Warsztaty

Kadra Menedżerska ma niebagatelny wpływ na strategiczne funkcjonowanie firmy, stąd też kładziemy szczególny nacisk na diagnozę jej potencjału oraz szkolenia rozwijające kompetencje menedżerskie. Doradzamy jak tworzyć programy rozwojowe i pomagamy je realizować.

Stosowany przez nas system rozwoju Kadry Menedżerskiej obejmuje szereg narzędzi mających na celu podniesienie efektywności najważniejszego kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie.

Aby w pełny sposób wesprzeć kadrę zarządzającą naszych Klientów, przygotowaliśmy szeroki zestaw narzędzi. Oprócz metod takich jak: mentoring, coaching, Development Centre, są to szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb danej grupy lub poszczególnych menedżerów i tworzone specjalnie na życzenie naszych Klientów.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia zaawansowanych warsztatów i szkoleń dla Kadry Kierowniczej, dotyczących rozwijania umiejętności menedżerskich, m.in.: przywództwo, wywieranie wpływu, prowadzenie zebrań i prezentacji, coaching, budowanie zespołu oraz ocena pracowników, rekrutacja i selekcja oraz inne umiejętności menedżerskie.

Szyte na miarę programy szkoleniowe związane z zarządzaniem i rozwojem pracowników, sprzedażą oraz rozwojem własnym i HR. Tematy naszych szkoleń obejmują między innymi:

Zarządzanie i rozwój pracowników:

 • Zarządzanie zespołem
 • Przywództwo
 • Motywowanie i budowanie zaangażowania
 • Delegowanie
 • Komunikacja i dawanie informacji zwrotnej w zarządzaniu pracownikami
 • Budowanie zespołu
 • Prowadzenie rozmów okresowych
 • Coaching menedżerski
 • Zarządzanie czasem dla menedżerów
 • Prowadzenie zebrań
 • Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej
 • Zarządzanie efektywności

Zarządzanie sprzedażą:

 • Profesjonalne techniki sprzedaży dla B2B i B2C
 • Efektywna sprzedaż przez telefon
 • Pozyskiwanie nowego biznesu
 • Negocjacje
 • Prezentacje sprzedażowe
 • Trudne sytuacje w pracy z Klientami
 • Komunikacja i budowanie relacji
 • Zarządzanie efektywnością sprzedaży
 • Techniki sprzedaży dla managerów i trenerów
 • Sprzedaż w obsłudze Klientów
 • Utrzymanie Klienta

Rozwój własny i zagadnienia HR:

 • Zarządzanie sobą w zmianie
 • Komunikacja i współpraca
 • Wystąpienia publiczne / profesjonalne prezentacje
 • Przygotowanie i prowadzenie projektów AC/DC
 • Procesy rekrutacyjne
 • Przygotowanie i prowadzenie systemów ocen
 • Programy rozwoju talentów
 • Employer branding
 • Train The Trainer – Szkolenia dla trenerów i menedżerów prowadzących szkolenia
 • Coaching
 • Mentoring
 • Mobbing – zapobieganie i obrona
 • Utrzymanie Klienta
NASI PRACOWNICY

Kontakt do Specjalisty

Partner Zarządzający

  Formularz kontaktowy  i/lub