Analiza - Talent Management

Definicja optymalizacji kosztów mówi, że jest to metoda wyznaczania najlepszego (optymalnego) rozwiązania (...) z punktu widzenia określonego kryterium jakości. W kontekście powyższej definicji, zamiast mówić o redukcjach, warto przyjąć założenie, że optymalizacja kosztów to praca z właściwymi ludźmi lub wybór właściwych osób.

Case Study Talent Management – Właściwy człowiek - właściwe miejsce

Wprowadzenie programu Talent Management w firmie AstraZeneca Polska - studium przypadku

Efektywne decyzje personalne

W obecnej sytuacji rynkowej, kiedy silne cięcie kosztów jest nadal koniecznością, bardzo trudno jest uzasadnić wydatki na dodatkowe działania w obszarze Human Resources Management. To zwykle te pozycje są wykreślane z planów wydatków w pierwszej kolejności.